logo

Транспортна реклама


Най-добрата, популярна  и забележима реклама е транспортната . Специфичното при нея е непрекъснатото движение, позволяващо на хората да бъде забелязана. Добре съчетания дизайн или послание се запечатва  за дълго в подсъзнанията на съзиращите я. Това е една добра възможност за Вас, да облепите фирменото си превозно средство, предавайки  нужната информация или послание. Много известни и преуспели фирми правят целенасочени кампании с рекламирането на автомобили, автобуси, бусове, мотори и подобни.

Направи запитване