logo

Термотрансфер и сублимация


  Термотрансферният печат е технология, при която изображението се отпечатва със стандартна технология върху медии, при които чрез нагряване с термопреса пренасят цвета или изображенията от медиата върху продукта.

  Термотрансферната технология се използва най-често при текстилните продукти, като се получават изключително ефектни продукти, служещи както  за рекламни материали, така и за персонална употреба.

  термопечат

  Сублимационният печат представлява технология за отпечатване на изображения върху готови изделия, посредством преход на мастилата от твърдо вещество в газообразно под въздействие на висока температура, с резултат пренасяне на изображението върху изделието. Изделието трябва да е изготвено от полиестер или да има специално покритие.

  сублимация

   

  Направи запитване