logo

Плакати


    Предлагаме различен формат за печат и хартия, както и услуга за дизайн. Подходящо оформения и добре изпълнен плакат може да се превърне в чудесен “прозорец” към Вашата фирма, към новите Ви продукти като един добър посланник на Вашето обръщение към клиенти и общество. Подходящ е за популяризиране на концерти, представления, спортни събития, тържества и др.

    Web

    плакати, постери, афиши

    Направи запитване