logo

Лого


  Предлагаме Ви услуга за дизайн на Вашето лого, срещу която ще получите уникален и професионално изготвен отличителен знак, отговарящ на критериите свързани с успешното му прилагане и възприемане от аудиторията.

  Логото е графичен знак или елемент, който служи като отличителна емблема за организация, продукт или марка. Логото може да е изградено изцяло от графики и символи, но също може да съдържа абревиатура или текст, който да е интегриран като елемент на логото.

  Фирменото лого е невербална комуникация с Вашите клиенти и партньори. Необходимо е Вашето лого да е тематично и лесно за възприемане. Ние ще Ви предложим няколко варианта за концепция на Вашето лого, а Вие ще одобрите един, по който отново може да нанесем корекции – по Ваши критерии.

  лого, лого дизайн, лого на фирма

  [fbphotos id=211315532344095 size=small limit=200]
  Цени

  Дизайн и изработка на лого Цени:
  Изработка на лого /предлагане до 10 различни варианта/ 80,00 лв.
  Изработка на лого по идея на клиента от скица, картинка от интернет, подробно описание /3 варианта/ 60,00 лв.
  Векторизиране на лого 15,00 лв.
  Цените за дизайн са ориентировъчни и подлежат на договаряне според сложността на проекта
  Направи запитване