logo

За нас

1 2

На 11.08.2020 г. „Лазаров дизайн“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-7337-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът BG16RFOP002-2.073-7337-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” е на обща стойност 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 11.08.2020 г.
Край на проекта: 11.11.2020 г.

Екипът на фирма “Лазаров Дизайн” е съставен от млади, но опитни и амбициозни хора с разнообразни качества и интереси. При комбинацията от инженери и специалисти работещи при нас, се получава професионализъм, обхващащ изключително широк кръгозор от професионални направления. Именно поради това, Ви предлагаме изключително богата и разнообразна гама

С течение на времето сме се специализирали  в сферата на дизайна, рекламата, инженерното проектиране, триизмерното моделиране и визуализация.  В областта на дизайна покриваме голяма част от неговите професионални направления, като например – печатни материали, продуктов , индустриален и лого дизайн, интериор, екстериор, фото ретуш и др. В рекламата сме натрупали опит при работата с PVC фолиа(рязане по контур, апликиране, печат, каширане), външната и транспортна реклама,  изготвянето на рекламни материали, обемни букви и табели. При проектирането можем да сме Ви полезни за изготвяне на 3D визуализации, 3D моделиране и проектиране на продукти, конструкции, матрици и много други.